חזרה ל"נאומים של יואל רייך"

נאום לחתונה של נילי ודרור
(ל"ג בעומר, 9891)

אנו למסורת נאמנים, נאומים להשמיע אוהבים ולכן גם הפעם תצטרכו להתאזר בסבלנות ואת דברי הקצרים אשמיע במהירות.

ראשית ברצוני, לברך את כל האורחים שהואילו להשתתף בשמחתנו, ובעיקר רוצה אני לברך את בן אחי עם משפחתו שבאו מארה"ב ואת אנרי ורעייתו שהגיעו מצרפת.

ובכן רק לפני חודשיים עמדתי בנסיבות דומות ונשאתי את דבריי בחתונתם של בתנו רינה עם אלון, ולכן איני יכול לשלוף מהמגירה אותו נאום מאחר ורוב האורחים היו נוכחים בחתונה זו.

הפתגם מעשה אבות סימן לבנים, הפך אצל נילי למעשה אח, סימן לאחות. נילי הושפעה מבחירתו של אריה במקצוע המשפטים, ואז שום מכשול לא עמד בדרכה, וכאלה היו רבים. ראשית להתקבל לקדם משפטים. לאחר מאבק קשה נילי סוף סוף התקבלה, ומעתה הפך ביתנו לברומטר: יום ששון ושמחה ולמחרת דיכאון ואווירה עכורה, נילי השיגה את הציונים הדרושים להתקבל, ולמחרת ירידה במספר הנקודות ושוב אווירה של סימן שאלה.

וכשסוף סוף התקבלה לאוניברסיטה חשבנו שמעתה והלאה תהיה דרכה שזורה שושנים ואנו לא נהיה עדים יותר לכל התנודות שליוו אותנו בקדם המשפטים אך טעינו. השאיפה של נילי להשיג ציונים גבוהים ותעודה של הצטיינות, לא פעם השפיעה על האווירה בביתנו. אחרי מבחן נילי חוזרת ומודיעה "נכשלתי" אך בקבלה את תוצאות המבחן מתברר שהייתה זו חרדת שווא.

ובכן נילי, תהיה שאיפתך העזה הזו להצטיין בכל מעשה ידיך ציון דרך בדרכך החדשה שאת ובחיר ליבך דרור, יוצרים היום בכניסתכם בברית הנישואין, יהיה ביתך בית המצטיין באהבה ובהבנה כלפי הזולת וכל הסובבים אותך, ונזכה לרוות נחת מכם ואתם שתזכו לרוות נחת מאתנו.

ייתן ה' ויתמלאו כל משאלות לבכם לטובה אמן סלע.