חזרה ל"נאומים של יואל רייך"

מכתב שכתב לנכדה שרית כשנסעה לפולין - 2002

שרית היקרה,

כשרגלייך תדרוכנה על אדמת פולין הארורה הספוגה בדם של מיליוני יהודים, ובלכתך בין הביתנים שבמחנה אושוויץ, בו מצאו את מותם מיליוני יהודים, תחשבי שאת נכדה של ניצול אושוויץ ומייצגת היום את מדינת ישראל העצמאית, החזקה, וזו התשובה והנחמה שצריכה לשמש לך כעידוד בשעה קשה זו שעוברת עליך בביקורך זה.

ובשובך הביתה, תגבר אצלך חשיבותה לקיומה של המדינה שלנו, על מנת ששואה כזו שהתאפשרה אך ורק בגלל היותנו עם בלי מדינה, לא תתרחש שנית.

אני מאחל לך
ביקור פורה שיעשיר
את ידיעותיך
על התקופה הזו.

סבא