חזרה לתוכן העניינים

פתח דבר

יומן זה הינו פרי זכרונותיו של אבינו אשר עבר כנער את מאורעות השואה, ושרד כנגד כל הסיכויים, והוא נכתב מתוך רצון לתעד, עם שחרורו ממחנות הריכוז, את קורותיו. מאז עברו כמה עשרות שנים והסיפור היה ידוע רק בחוג המצומצם של בני המשפחה. יום הולדתו ה-70 של אבינו הווה בשבילנו הזדמנות מתאימה להדפיס לראשונה יומן זה בתקווה שיישאיר למזכרת לדורות הבאים.

אבינו הקים בשוודיה, ביחד עם אחיו ישראל, עסק משגשג בתחום הטכסטיל. באחד מביקוריו בארץ הכיר את אשתו לעתיד לאה, גם כן לבית רייך, והם נישאו בישראל ב-1957 וחזרו לחיות בשוודיה. שם נולדנו אנחנו: אריה (1959), רינה (1962) ונילי (1965). בשנת 1973, מספר חודשים לפני מלחמת יום הכיפורים, חזר אבינו עם כל בני משפחתו לחיות בישראל (כפי שחלם ותכנן כל השנים), בה חיים כולנו, לרבות 10 נכדים, באושר עד עצם היום הזה.

[כאן לדעתי יש להוסיף מספד קצר על אבא, שכבר אינו]

אריה רייך
רינה גולדברג
נילי ברלב