העלית מן שאול נפשי

ספר זיכרונות ורשמים
1929-1951

מאת יואל רייך


תוכן עניינים

פתח דבר

הקדמה

פרק א' - משפחתי וילדותי עד למלחמה

פרק ב' - פרוץ המלחמה

פרק ג' - הגרמנים מבאים

פרק ד' - המעבר לגטו

פרק ה' - מלחמת הקיום בגטו

פרק ו' - תחילת המשלוחים

פרק ז' - חיסול גטו לודז'

פרק ח' - במחנה אושוויץ

פרק ט' - במחנה הצוענים

פרק י' - למחנה חדש באושוויץ: בית הספר לבנאות

פרק י"א - אני רוכש חבר

פרק י"ב - ניסיונות מרד ובריחה

פרק י"ג - חיסול המחנה ומצעד המוות

פרק י"ד - במחנות הריכוז מטהאוזן ועבנזה
(Mauthausen & Ebensee)

פרק ט"ו- ערב שחרור המחנה, ואני נופל למשכב

פרק ט"ז - אחרי השחרור: לאן עכשיו?

פרק י"ז - המפגש עם חיילי הבריגדה היהודית

פרק י"ח - בהכשרה במחנה מצ'ינטו

פרק י"ט - על אוניית המעפילים

פרק כ' - אני מגיע לארץ ישראל

פרק כ"א - ביקור ראשון בתל-אביב: אני מגלה קרובי משפחה

פרק כ"ב - ביקור ראשון בחדרה ועזיבת הקיבוץ

פרק כ"ג - אני חוזר ללימודים - תקופת מקווה ישראל

פרק כ"ד - חזרה לתל אביב: תלאות חיפושי העבודה

פרק כ"ה - דפוס "הצופה"

פרק כ"ו - חוג הצעירים בתל אביב

פרק כ"ז - אני מתגייס: מלחמת השחרור

פרק כ"ח - במשלטים מול כפר אל-קובב

פרק כ"ט - במחנה יפו

פרק ל' - פעולת בודרוז

פרק ל"א - במחנה סרפנד ומחנה ביל"ו

פרק ל"ב - בכפר אבו גוש

פרק ל"ג - בבית הדפוס הצבאי ביפו

פרק ל"ד - חזרה לחוג הצעירים בתל-אביב

פרק ל"ה - אחי שלמה עולה ארצה

פרק ל"ו - שלמה ופולה במזרח, אך ליבם במערב

פרק ל"ז - שלמה יורד מן הארץ

פרק ל"ח - קרול

פרק ל"ט - הנסיעה לשוודיה

פרק מ' - התרשמותי משוודיה