חזרה ל"נאומים של יואל רייך"

נאום לכבוד ביקורו של ראש ממשלת ישראל, דוד בן-גוריון, בשבדיה
(גטבורג, 2691; יואל רייך נואם בתור יו"ר הפדרציה הציונית בגטבורג)

כב' ראש הממשלה ואורחים נכבדים,

בשם התנועה הציונית בגטבורג, הריני רוצה לברך אתכם בברכת ברוכים הבאים!

המצאותנו במחיצת ראש ממשלת ישראל, נחשבת בעינינו לזכות גדולה שדורות רבים של יהודים חלמו עליה ונשאו בלבם את התקווה לזכות להיות עדים להקמת מדינת ישראל, אך תקוותם לא התגשמה. והנה דווקא אנו דור השואה אשר עבר כל שבעה מדורי הגיהנום, ראה בהשפלת עמנו והורדת כבודו, דווקא בחלקנו נפלה הזכות הגדולה הזו לראות בהגשמת חלום עתיק ימים זה.

המרחק הרב והים הגדול המפריד בין שוודיה לישראל אינו מהווה מכשול לקרבת הלבבות השורר בינינו לבין העם היושב בציון. כולנו שמחים את שמחתכם וכואבים את כאבכם. אוזננו קשובות לכל ידיעה הנוגעת לישראל. מרגישים אנו כי מהווים אנו חוליה אחת מתוך שרשרת ארוכה של יהודים ששמרו על הגחלת היהודית לבל תתכבה.

בתנאים השוררים במדינה זו אין זה מן הדברים הקלים לחנך את בני הנוער לערכי היהדות והציונות. האמצעים העומדים לרשותנו דלים הם והשפע הכלכלי שארץ זו מעניקה לתושביה מעביר רבים מבני עמנו על דעתם. אנו הציונים נלחמים נגד גל ההתבוללות האוכלת כל חלקה טובה שבעם.

בלבנו מפעמת תקוה שעם השלמת המרכז היהודי בעירנו, ההולך ומוקם, תוקל עלינו העבודה הציונית ונראה בהתגשמותו של הפסוק "נצח ישראל לא ישקר".